Nyckeltal, KPI:er

Analysera resultat, nyckeltal, KPI:er och utveckling, driv önskat beteende

Det som mäts blir gjort

  • Skapa och följ upp KPI:er kopplade till strategiska mål, prioriteringar, aktiviteter och projekt
  • Visa KPI:er i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
  • Rapportera, mät och följ upp resultat i realtid
  • Synliggör progress mot mål och hantera avvikelser
  • Skapa handlingsplaner som beskriver hur ni ska förbättra era resultat och nå era mål
  • Följ upp och justera KPI:erna regelbundet mot era mål
  • Samla alla era styrkort och OKRs på ett ställe
  • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte

Med Cleerit navigerar ni snabbt och lätt genom stora mängder information, och kan fokusera på de viktigaste insikterna, få en snabb och tillförlitlig inblick i resultat och hantera avvikelser.

Visa KPI:er i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Synliggör progress mot mål och hantera avvikelser
Tydlig koppling mellan KPI:er, OKR, mål, aktiviteter och projekt

Gissa inte, få tillförlitlig och korrekt information med Cleerit!


Mer om KPIer

Fatta välgrundade beslut och driv rätt beteenden

Utan Key Performance Indicators (KPI:er, eller nyckeltal) är risken stor att man fattar felaktiga beslut. Med rätt KPI:er får ni inte bara stöd att fatta beslut utifrån faktabaserade beslutsunderlag, utan de hjälper er också att driva önskat beteende i linje med organisationens mål och strategier, samt att tydligare kommunicera vad som är viktigt och hur det går.

Men KPI:er kan vara förvirrande och abstrakta, särskilt om det inte är tydligt hur de är kopplade till er dagliga verksamhet. Likaså kan för många KPI:er bli överväldigande, och inte sällan bidra till att chefer kan känna sig frustrerade och kanske till och med helt avstår ifrån att använda dem i sitt beslutsfattande.

Därför är det viktigt att börja i liten skala och fokusera på de mest relevanta KPI:erna, de som driver organisationen i rätt riktning och hjälper er att fokusera på rätt saker.

Med Cleerit får ni relevant och tillförlitligt beslutsstöd när ni behöver det

Med Cleerit kan ni skapa KPI:er som är relevanta för er specifika organisation, definiera målvärden och följa upp resultat med instrumentpaneler som skapas med en lätthanterad rapportdesigner.

Instrumentpaneler i Cleerit hjälper er att hålla fokus, kommunicera, följa upp resultatmål och få en snabb översikt i en samling skräddarsydda vyer över era viktigaste nyckeltal.

Informationen är direkt kopplad till era mål och dagliga aktiviteter och uppdateras i realtid när underliggande data ändras.

Att välja rätt KPI:er

Nyckeln till framgång är att hitta rätt KPI:er. Väljer ni för många blir resultatet otydligt och svårtolkat och beslutsunderlaget mindre kvalitativt. En KPI ska ha en stor påverkan på det resultat ni vill uppnå och det är viktigt att den går att koppla till ett övergripande mål eller ett nyckelresultat om ni arbetar med OKRs.

Utöver koppling till målet kan det vara bra att sortera och dela upp era KPI:er i olika kategorier beroende på fokus. De finns t ex KPI:er som fokuserar på att driva ner kostnader, de som fokuserar på att öka intäkter och de som fokuserar på att förändra beteenden.

En bra KPI är lätt att förstå och har en stark koppling till den dagliga verksamheten. Avancerade matematiska formler kan vara svåra att förstå och då är risken stor att de varken leder till rätt beteenden eller rätt beslut.

Tidsaspekten är också viktig och därför kan det vara bra att undvika KPI:er som mäts alltför sällan. De ska gärna mätas regelbundet för att kunna jämföras över tid så att progress mot mål kan följas upp löpande.

Med Cleerit kan ni knyta uppföljning av KPI:er till de rapportperioder ni valt för avstämning, vilket gör att ni lätt kan ställa utfallet i relation till era finansiella resultat och operativa handlingsplaner.

Sist men inte minst, skapa en handlingsplan och belöna måluppfyllelse

I Cleerit kan ni för varje mål definiera de KPI:er som är viktigast. Det gör att ni kan följa upp framgång. Ni sätter också tydliga målvärden som visar hur framgång ser ut.

Med aktivitetsplaneringsfunktionerna i Cleerit kan ni sedan skapa en handlingsplan som beskriver hur ni ska nå era mål. Följ upp och justera KPI:erna regelbundet mot era mål.

Och sist men inte minst, fira framgång och belöna måluppfyllelse.


Läs vidare

Läs vidare om hur riskhantering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit