Nyckeltal, KPI:er

Analysera resultat, nyckeltal, KPI:er och utveckling kopplade till strategier, verksamhetsmål, aktiviteter och projekt, driv önskat beteende

KPI:er är en grundläggande del av målstyrning – det som mäts blir gjort!

  • Skapa och följ upp KPI:er kopplade till strategiska mål, prioriteringar, aktiviteter och projekt
  • Visa KPI:er i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
  • Rapportera, mät och följ upp nyckelresultat i realtid
  • Synliggör progress mot mål och hantera avvikelser
  • Skapa handlingsplaner som beskriver hur ni ska förbättra era resultat och nå era mål
  • Följ upp och justera KPI:erna regelbundet mot era mål
  • Analysera resultat på kontoret, borta eller hemma lika effektivt
  • Förenkla samarbete och kommunikation både internt och över funktionsgränser

Med Cleerit kan ni skapa och följa upp viktiga indikatorer, KPI:er och nyckeltal som hjälper er att snabbt navigera genom de stora mängderna information och de dagliga aktiviteterna. Ni kan fokusera på de viktigaste insikterna, få en snabb och tillförlitlig inblick i resultat samt hantera avvikelser.


Gissa inte, få tillförlitlig och korrekt information med Cleerit!

Synliggör progress mot mål och hantera avvikelser
Visa KPI:er i skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Rapporter anpassade för olika kategorier av KPI:er
Tydlig koppling mellan KPI:er, OKR, mål, aktiviteter och projekt

Mer om KPIer

Fatta välgrundade beslut och driv rätt beteenden

Utan Key Performance Indicators (KPI:er eller nyckeltal på svenska) är risken stor att man fattar felaktiga beslut. Rätt KPI:er driver också rätt beteenden i linje med organisationens mål och strategier, och hjälper er att kommunicera.

Men KPI:er kan verka förvirrande och abstrakta, särskilt om man inte vet hur de är kopplade till den egna dagliga verksamhet. För många KPI:er kan också göra att man blir överväldigad av all data. Det kan göra att man som chef känner sig frustrerad och avskräckt.

Därför är det viktigt att börja i liten skala och fokusera på de mest relevanta, de som driver organisationen i rätt riktning och hjälper er att fokusera på rätt saker.

Att välja rätt KPI:er

Nyckeln är att hitta rätt KPI:er. Väljer ni för många blir resultatet otydligt och svårtolkat och beslutsunderlaget mindre kvalitativt. En KPI ska ha en stor påverkan på det resultat ni vill uppnå och det är viktigt att den går att koppla till ett övergripande mål eller ett nyckelresultat om ni arbetar med OKRs.

Utöver koppling till målet kan det vara bra att sortera och dela upp era KPI:er i olika kategorier beroende på fokus. De finns t ex KPI:er som fokuserar på att driva ner kostnader, de som fokuserar på att öka intäkter och de som fokuserar på att förändra beteenden.

En bra KPI är också lätt att förstå och har en stark koppling till den dagliga verksamheten. Avancerade matematikformler kan vara svårförstådda och då är risken stor att de inte driver rätt beteenden och beslut.

Tidsaspekten är också viktig. Undvik att välja en KPI som mäts alltför sällan, den ska gärna vara återkommande för att kunna jämföras över tid så att progress mot mål kan följas upp löpande.

Sist men inte minst, skapa en handlingsplan och belöna måluppfyllelse

För varje mål definierar ni de KPI:er som är viktigast och gör att ni kan följa upp framgång. Det är också viktigt att ställa upp tydliga målvärden som definierar hur framgång ser ut.

Skapa sedan en handlingsplan som beskriver hur ni ska nå era mål. Följ upp och justera KPI:erna regelbundet mot era mål. Och sist men inte minst, fira framgång och belöna måluppfyllelse.

Med Cleerit får ni relevant och tillförlitligt beslutsstöd när ni behöver det

Med Cleerit kan ni skapa KPI:er som är relevanta för er specifika organisation, definiera målvärden och följa upp resultat med instrumentpaneler som skapas med en rapportdesigner.

Instrumentpaneler i Cleerit hjälper er att hålla fokus, kommunicera, följa upp resultatmål och få en snabb översikt i en samling skräddarsydda vyer över era viktigaste nyckeltal.

Informationen är direkt kopplad till era mål och dagliga aktiviteter och uppdateras i realtid när underliggande data ändras.


Läs vidare

Läs vidare om hur riskhantering kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit