Kvalificerat införandestöd

Med Cleerit är det snabbt & lätt att komma igång!

Cleerit tillhandahåller ett omfattande och kvalificerat stöd vid införandet samt handledning, utbildning och kontinuerlig kompetensöverföring. De konsulter som arbetar med er i införandefasen har omfattande erfarenhet av ledningsprocesser och styrning på hög nivå. Ni kommer även att stödjas av en applikationsexpert under hela införandefasen.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit