OKR – Mål & Nyckelresultat

Metoden som involverar team att hålla fokus på ambitiösa mål och nyckelresultat

OKR – Objectives and Key Results – är en populär målstyrningsmetod i tider av hög tillväxt eller stora förändringar, där team och individer håller fokus på ett fåtal ambitiösa mål och nyckelresultat i transparenta processer och agila uppföljningscykler. OKR hjälper er att säkerställa att ni fokuserar era insatser på samma viktiga frågor i hela organisationen.

Cleerit hjälper er att lyckas med era OKR

  • Fördela övergripande mål och strategier 
  • Involvera team och individer att sätta tidsbestämda mål och nyckelresultat 
  • Öka engagemang med individuellt ansvarstagande 
  • Ge stöd för både top down och bottom up styrning
  • Planera aktiviteter och uppgifter för att nå resultat 
  • Resurs- och tidsplanera, följ upp budget och prognos 
  • Följ upp med kontinuerliga statusuppdateringar och rapporter 
  • Kom förberedda till era uppföljningsmöten  
  • Främja lärande i en iterativ process

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni lyckas med OKRs.


Agila styrmodeller för både top-down och bottom-up arbete med OKR ger ökat engagemang med individuellt ansvarstagande
Aktivitetstavlor och nyckeltal för effektiv uppföljning av ansvar, status och progress mot mål


Mer om OKRs

Vem uppfann OKR?

Metoden togs fram redan under 1970-talet av Andy Groove som införde OKR på Intel. Idag är Google och LinkedIn kända ambassadörer för metoden. En av de tidigaste investerarna i Google, John Doerr, kallade Andy Grove för ”Father of OKRs” i sin bok “Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs”.

OKRs omkullkastade toppstyrningssystemet: plötsligt värderades arbetarna utifrån vad de åstadkom, inte deras bakgrund, examen eller titel. Med OKR är genomförande viktigare än bara idéer och Grove, som kämpat sig ut ur kommunistiska Ungern för att bli Time Magazines ”Årets man”, var ett levande bevis på detta. Som en Intel-historiker uttryckte det, ”Han var en slags gående OKR”.

Giulia Pines – A closer look at the man who invented OKRs

OKR ska vara ambitiösa och inspirerande

Med OKR formuleras målen i kvalitativa termer, de är ambitiösa och inspirerande. Målen svarar på varför vi gör det här, vad vi vill uppnå och vilket är vårt önskade framtida läge? 

Team och enskilda individer i organisationen involveras och engageras i att formulera och äga sina egna mål, och de sätter dessa mål i linje med företagets övergripande mål och strategiska riktning. 

Till varje mål kopplas kvantitativa nyckelresultat som visar hur målen ska uppnås, med andra ord de effekter som måste åstadkommas. 

Välj inte för många  

Eftersom fokus är ett nyckelord för metoden är rekommendationen att sätta ett fåtal högt ställda mål och nyckelresultat, ett ofta rekommenderat antal är tre och helst inte fler än fem.  

Det finns några principer som ligger till grund för OKR, och dessa är; fokus, tydlig koppling, engagemang, transparens och ansvar.

Sätt en tidpunkt för måluppfyllelse

OKR bygger på en process där tidsfaktorn är viktig. En bärande idé är att sätta en tidpunkt för när målet är tänkt att uppnås. Tidsbestämda statusuppdateringar och uppföljningar är en viktig ingrediens i processen, och ofta handlar det om veckovisa uppdateringar och kvartalsvis måluppföljning. Med en tydlig status och uppföljningscykel bygger ni in en agil och iterativ process.  

Välj en flexibel digital lösning för era OKR-processer

För era OKR-processer är det viktigt att ha en digital lösning som leder er steg för steg att förverkliga era högt uppsatta mål med hjälp av en målfokuserad planering och kontinuerlig statusuppdatering. En digital lösning där alla involverade kan engageras och ta ansvar för sina mål och resultat. 

Cleerit är det flexibla verktyg ni behöver för att arbeta med era OKR i ett meningsfullt sammanhang, utifrån era förutsättningar och behov – för att ni ska få ut det bästa av era resurser på vägen mot era högre mål och resultat.  

Läs vidare för att veta mer om de funktioner Cleerit erbjuder för att lyckas med OKR: