Rapportering

Generera rapporter med drill-down i realtid för tillförlitliga prognoser, kunskapsutbyte och ett agilt komplett beslutsstöd anpassat till era specifika behov

Relevant och tillförlitlig information i realtid, integrerad och strukturerad på ett sätt som du behöver

  • Klar överblick on- och offline
  • Effektiva, agila, kollaborativa och integrerade rapporteringsprocesser för välgrundade beslut
  • Omedelbar tillgång till skräddarsydd information, progress, status och resultat – integrerat med era system
  • Tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten – uppdaterade i realtid
  • Information direkt kopplad till era mål och aktiviteter, uppdaterad i realtid när underliggande data ändras
  • Få tillgång till nyckelinformation på kontoret, borta eller hemma lika effektivt

Om du känner att det är svårt att få sammanställd relevant information i realtid, integrerad och strukturerad på ett sätt som du behöver, är du inte ensam.

Alltför många organisationer hanterar fortfarande morgondagens utmaningar med gårdagens verktyg. Rapportprenumerationer, kalkylark och instrumentpaneler som ger små ögonblicksbilder av redan uppnådda resultat räcker inte längre för att styra verksamheten och göra verklighet av strategierna.

En framtida destination kan inte nås bara genom att titta i backspegeln. Man måste också planera vägen framåt, övervaka varje steg på vägen, ta hänsyn till oförutsedda händelser, lära och justera när omgivningen och förhållandena förändras. Men då krävs heltäckande och effektiva rapporteringsprocesser med flexibla och anpassade beslutsunderlag.

Med Cleerit kan ni enkelt skapa integrerade, anpassade, flexibla och rollbaserade rapporter och instrumentpaneler med drill-down funktioner och realtidsdata. Ni får tillförlitliga prognoser och resultatuppdateringar, ökad förståelse och ett agilt integrerat beslutsstöd anpassat till era specifika behov. Ni kan snabbt och enkelt visualisera de viktigaste insikterna, få en tillförlitlig inblick i resultat, hantera avvikelser och kontinuerligt lära och justera.

Att kunna visa olika vyer, anpassa rapportmallar, använda filter och favoritrapporter med dra-och-släpp-funktioner gör att ni snabbt kan analysera viktig information och minska avvikelser.

Rapporter och instrumentpaneler kan också sammanställa information från Cleerits olika funktioner, från era externa system och från andra delar av er organisation med ett enkelt knapptryck.


Vänta inte på den information du behöver, skapa dina egna rapporter med Cleerit!

Rollbaserade rapporter för klar överblick i realtid både on- och offline
Anpassade flexibla processer och rapporter med drill-down, filter, favoritrapportfunktioner och exportformat
Anpassade rapportformat online med exportfunktioner
Skräddarsydda instrumentpaneler anpassade till era behov
Bygg egna rapporter i realtid i en rapportgenerator med drag-and-drop funktioner för detaljerade analyser

Läs vidare

Läs vidare om hur du genom att göra rätt saker på rätt sätt gör verklighet av strategierna

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit