Budget, prognos, resursplanering, SCPM

Agila automatiserade budgetprocesser, tillförlitliga prognoser, flexibla rapporter

Finansiell planering kopplad till strategi, ESG & operativ verksamhet

 • Effektivisera, automatisera och integrera era budget- och prognosprocesser
 • Ökad tillförlitlighet, snabbhet och agilitet – automatiserade integrationer till källsystem
 • Fördela resurser mellan enheter, mål, initiativ, aktiviteter, projekt och ESG-prioriteringar
 • Justera resursfördelningen snabbt och enkelt vid behov
 • Skapa tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten
 • Generera flexibla realtidsrapporter anpassade efter era behov med dra & släpp och favoritfilter
 • Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut
 • Stärk era medarbetares förståelse för hur deras dagliga val påverkar ekonomiska resultat
 • Förenkla samarbete och kunskapsutbyte med en källa för organisationsövergripande planering

Nyckelfunktioner

 • Stöd för aktivitetsbaserad, drivarbaserad, top-down, bottom-up budgetering
 • Inbyggd automatisering av personalbudget, med stöd för inlåning och utlåning av personal
 • Obegränsade planeringsversioner, konton och dimensioner såsom kostnadsställen, produkter, projekt
 • Stöd för EU Taxonomi med koppling till ESG-strategi, riskanalys och hållbarhetsrapportering
 • Dashboards, ad-hoc pivotering och analys kopplar samman ekonomi, strategi, ESG och operativ verksamhet
 • Resursplanering med tidrapportering
 • Stöd för budgetering med flera valutor
 • Flexibel och lättanvänd självbetjäningskonfiguration

Cleerit är en inkluderande och sömlöst integrerad lösning för Strategic Corporate Performance Management (SCPM) & Strategiexekvering – för att maximera både finansiella och icke-finansiella resultat.

Problemet är inte att utforma strategin, problemet är att implementera den – att faktiskt omfördela människor och kapital så att strategin kommer till liv.

McKinsey Special Collection Resource allocation and Corporate Finance Practice April 2017
Anpassade flexibla budget- och prognosprocesser och rapporter med drill-down, filter och favoritrapportfunktioner
Stöd för både aktivitets- och drivarbaserad budgetering
Tid- och resursplanering med automatiserad personalbudgetplanering
Koppla den finansiella planeringen till strategiska mål, ESG & operativ verksamhet – styr både finansiella och icke-finansiella resultat

Sluta arbeta med manuella tidskrävande system. Bli effektiv, tillförlitlig och agil med Cleerit!


Mer om budget, prognoser och resursplanering

En agil resursallokering ökar resultaten med i genomsnitt 30%

Resursallokering är avgörande för att säkerställa att strategiska mål och planer genomförs i tid, att de utvecklas i önskad riktning, med önskat resultat och inom givna budgetramar. Men resursallokering är inte ett engångsbeslut utan kräver kontinuerlig justering.

Studier har visat att organisationer som aktivt och regelbundet omvärderar och omfördelar medel mellan enheter och initiativ, levererar i genomsnitt 30% högre avkastning än organisationer som är långsamma att flytta resurser.

Företag som aktivt omfördelar medel levererar i genomsnitt 10% avkastning till sina aktieägare, jämfört med 6% för de företag som är mer långsamma i sin omfördelning. Det betyder att företag som aktivt omfördelar resurser kommer att vara värda dubbelt så mycket inom 20 år jämfört med mindre agila konkurrenter. (McKinsey Special Collection Resource allocation and Corporate Finance Practice April 2017)

Trots detta anser mindre än en tredjedel av alla chefer att deras organisationer omfördelar resurser tillräckligt snabbt för att vara effektiva!

Med Cleerits automatiserade funktioner för både aktivitets- och drivarbaserad budgetering får ni agila och lättförståeliga budget- och prognosprocesser, som hjälper er att fördela, utvärdera och snabbt omfördela resurser vid behov.

Hanterar ni fortfarande budget- och prognosprocesser med manuella Excel-mallar?

Trots de växande kraven på en agil resursallokering är Excel fortfarande den vanligaste lösningen för budget- och prognosarbete. Det har att göra med att de flesta ekonomiska planeringssystem inte är kopplade till den operativa verksamheten och inte kan användas av alla chefer och medarbetare.

Excel är ett kraftfullt verktyg, men processerna är ofta manuella och tidskrävande. Det är lätt hänt att man gör beräkningsfel och det är ofta svårt att samarbeta i Excel. Det är dessutom svårt, för att inte säga omöjligt, att få till en konsolidering och översikt i realtid. Hur budgeten är kopplad till strategiska och operativa mål är inte heller så enkelt att få klarhet i. Budgetprocesser i Excel är ofta långsammare och mindre kvalitativa, och beslutsstödet mindre relevant än det behöver vara.

I Cleerit arbetar ni lika enkelt och flexibelt som i Excel, men med ett kraftfullt multidimensionellt digitalt stöd för era budget- och prognosprocesser. Och ni kan alltid ladda ner all data till Excel vid behov.

Med Cleerit får ni inkluderande budgetprocesser och agila, lättförståeliga och tillförlitliga prognoser som återspeglar den operativa verkligheten

Cleerit ger en lättöverskådlig och tydlig inblick i hur och vad resurserna används till och därmed hur de bidrar till att uppnå de definierade målen. Både chefer och medarbetare får en bättre förståelse för sin egen roll i den dagliga verksamheten och i den övergripande strategin.

Ni kan även planera medarbetartid och beläggning, samt följa upp den tid som behövs för olika aktiviteter och projekt. Det ger er en komplett överblick över era resurser.

Ni stärker era medarbetares förståelse för hur deras dagliga val påverkar både ekonomiska resultat och måluppfyllelse, och hjälper dem att enkelt justera resursfördelningen vid behov.

Era prognoser blir mer tillförlitliga eftersom de återspeglar den operativa verkligheten. De kopplas till strategierna vilket också skapar relevans.

Resultatet blir ett integrerat och tillförlitligt beslutsstöd för ökad agilitet och förbättrade resultat.

Med Cleerit arbetar finansiella controllers hand i hand med operativa chefer

Cleerit ger stöd för både drivar- och aktivitetsbaserad budgetering som resulterar i tillförlitliga budgetar och prognoser förankrade i den operativa verksamheten.

Ni skapar en arbetsmiljö där finansiella controllers arbetar hand i hand med operativa chefer för att fördela resurser där de gör mest nytta. Var och en ger varandra en djupgående förståelse för hur verksamhet och processer genererar resultat, i en och samma lösning!


Läs vidare

Läs vidare om hur nyckeltal och KPI:er kan hjälpa er att göra verklighet av strategierna.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit