Om oss

Vår övertygelse

Allt är möjligt. Om man vet vad man vill och har en plan för att ta sig dit.

Ett mål utan en plan är bara en önskan.

Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944 – Fransk författare, journalist och pionjärflygare
Gårdagens verktyg räcker inte för att möta morgondagens utmaningar

Du kan inte nå din framtida destination genom att titta i backspegeln. Finansiella nyckeltal, kalkylark och dashboards ger bara små ögonblicksbilder av redan uppnådda resultat. Strategiimplementering och resultatstyrning handlar om så mycket mer. Du måste också planera vägen framåt, följa upp varje steg på vägen, ta hänsyn till oförutsedda händelser, lära och justera när omgivningen och förhållandena förändras. Och du arbetar inte ensam, utan är en del av organisationens eko-system, med både interna och externa intressenter.

Varje dag räknas – eller, vikten av små steg

Med sin inkluderande ledningsmodell ger Cleerit dig stöd för att dela upp större initiativ i hanterbara aktiviteter, lära och arbeta tillsammans, hållbart och effektivt, för att komma dit du vill vara – ett steg i taget, varje dag.

Utmärkelse Innovation (JEI)

Vi är mycket stolta att Cleerits digitala ledningsmodell officiellt fått utmärkelsen Innovation (JEI) av det Franska Ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation.

Motiveringen lyder:

De operativa målen för projektet är att identifiera orsakerna till varför formulerade strategier och ledningsmodeller misslyckas i implementeringsfasen, att förklara hur strategiimplementering bör struktureras och utvecklas, och slutligen hur man integrerar ESG-kriterier i strategiimplementeringen.

… Arbetet bygger på en gedigen genomgång av färsk vetenskaplig litteratur. Det är inte bara en aggregering av befintlig kunskap, utan en verklig utveckling av en ny modell för implementering av strategi, som integrerar omfattande kunskaper, samt många olika och varierande delar av den vetenskapliga litteraturen. …

Det som utmärker [Cleerits modell] är dess holistiska synsätt, som tar hänsyn till att delarna av problemet [strategi implementering] samverkar och endast kan förstås genom att referera till helheten.

Vår vision

Ett högre mål!

När alla vet vad de ska göra och varför de gör det, skapas både nytta och meningsfullhet. Samarbetar vi mot klara mål och använder resurserna på rätt sätt, kan både verksamheter och människor utvecklas och utmärka sig. Då når vi mer och högre än planerat.

Vår värdegrund

Allt vi gör genomsyras av en vilja att ständigt göra bättre. Vi vägleds av:

• engagemang
• målmedvetenhet
• nytta och mening

Engagemang

Vi drivs av övertygelsen om att allt är möjligt, bara man vet vad man vill och har en plan för att ta sig dit. Tack vare kunskap och egen erfarenhet förstår vi våra kunder och anpassar alltid lösningen efter deras behov och förutsättningar.

Målmedvetenhet

Eftersom allt vi gör handlar om att skapa en snabbare, tydligare och smidigare väg till planerat resultat, värdesätter vi själva att göra rätt saker på rätt sätt. Vi jobbar strukturerat och har alltid fokus på kunden och målet för att driva processen framåt.

Nytta och mening

Idén om att verksamheter utvecklas när alla vet vad de ska göra, varför de gör det och vad som ska åstadkommas, gäller inte bara för våra kunder, utan även för oss själva. Överblick och klarhet ger resultat och gör verklighet av strategierna.

Välkommen att kontakta oss

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att stödja verksamheter i både privat och offentlig sektor. Vi finns i Sverige, Frankrike och Dubai och arbetar remote med våra kunder över hela världen.