Funktioner

Översikt Cleerit

Alla dina planer sömlöst integrerade på ett ställe

Integrerade funktioner som skapar störst fördelar när de används tillsammans, men som också kan användas var för sig beroende på dina behov.

Gör rätt saker på rätt sätt!

Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut.

Styr resurserna dit de gör mest nytta, justera snabbt och enkelt vid behov.

Se till att alla jobbar mot samma mål och vet vad de ska göra, när och varför.

Gör arbetet synligt och ta vara på kunskap för att nå målen snabbare.