Gör verklighet av strategierna

Skapa överblick och samverkan mellan strategi, ESG, operativ verksamhet och budget, med inkluderande ledningsmodeller för effektiv styrning och kontroll

Jag vill veta mer om SaaS lösningen Cleerit

Önskar du att det var lättare…

… att få en klar överblick över var du är, vad som väntar, vad som är viktigt och hur du kommer dit du vill vara?

… att integrera finansiell och icke-finansiell styrning för en komplett överblick över dina resultat?

… att automatisera uppföljnings- och rapporteringsprocesserna?

Skapa en digital inkluderande ledningsmodell med Cleerit.

En komplett och sömlöst integrerad lösning för effektiv ledning och styrning som maximerar både finansiella och icke-finansiella resultat.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Gör rätt saker på rätt sätt!

Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut.

Styr resurserna dit de gör mest nytta, justera snabbt och enkelt vid behov.

Se till att alla jobbar mot samma mål och vet vad de ska göra, när och varför.

Gör arbetet synligt och ta vara på kunskap för att nå målen snabbare.

Agil verksamhetsstyrning med inkluderande digitala ledningsmodeller. För att nå dina högre mål. Varje dag.

Cleerit börjar med helhetsbilden och tar dig igenom din arbetsdag.

Genom att låta strategi och resultatstyrning samverka med operativ verksamhet och ESG, ger Cleerit den klarhet ni behöver för att driva era resultat, nå era mål och omvandla era strategier till verklighet – samtidigt som ni bidrar till en mer hållbar framtid.

Med digitala, inkluderande och agila ledningsmodeller där du sammanför strategiska mål med dagliga aktiviteter och projekt, fördelar och följer upp budget & resurser, hanterar risker & ESG och säkrar måluppfyllelse. Samtidigt som du följer upp status, nyckeltal och resultat i realtid.

Du får en översikt i realtid över din organisations prioriteringar, team, mål, aktiviteter, budget och resultat. I en integrerad flexibel SaaS lösning anpassad för dina behov med drift i Sverige.

Möt morgondagens utmaningar med framtidens verktyg.
Det moderna sättet att styra din verksamhet, när varje dag räknas.

Användningsområden

När allt verkligen fungerar som det ska

Cleerit kan användas för att planera, styra och följa upp hela eller delar av din verksamhet. Du kan välja att ha alla dina planer samlade, eller koncentrera dig på vissa. Det är enkelt att skala upp & ner och anpassa efter dina specifika behov.

Vill du veta mer om hur Cleerit kan skapa mervärde för din organisation?
Kontakta oss idag

Översikt Cleerit

Alla dina planer sömlöst integrerade på ett ställe

Integrerade funktioner som skapar störst fördelar när de används tillsammans, men som kan också användas var för sig beroende på dina behov.

Vill du veta mer om hur Cleerit kan skapa mervärde för din organisation?
Kontakta oss idag

Där du vill vara
Och hur du kommer dit - 8 steg

Cleerit leder dig på vägen mot dina mål, ett steg i taget varje dag.

  1. Få en klar bild över var du är nu och vad som är viktigt.
  2. Bestäm var du vill vara och planera din väg framåt.
  3. Sätt dina ramar gällande budget, resurser och villkor för framgång.
  4. Välj din väg och följ anvisningarna för hur du ska ta dig från där du är till där du vill vara.
  5. Bjud in dina medarbetare och partners och se till att alla vet vart ni ska och är på samma spår.
  6. Ta hänsyn till eventuella risker, minimera effekterna av oförutsedda händelser och hinder.
  7. Få liveuppdateringar om aktuell status och vad som väntar.
  8. Justera din väg i realtid. Eller fråga dig själv om din destination fortfarande är densamma och om något av villkoren bör ändras?

Nu återstår bara en fråga,
vart vill du att Cleerit ska leda dig?

Vi är med dig hela vägen för det handlar också om människor!

Vi inspireras av dina utmaningar och av att medverka till effektivare och inkluderande arbetsprocesser i din organisation. Våra erfarna konsulter bistår dig och ditt team med både teknisk och verksamhetsspecifik erfarenhet och kompetens.

Med vårt stöd och nyckelfärdiga ledningsmodeller blir det komplexa enklare och ni kommer snabbt och enkelt igång. Tillsammans ser vi till att du når dina mål, inom den tidsram och budget du satt upp. Vi finns vid din sida och bistår med kontinuerlig kunskapsöverföring och support.

Er framgång är vår framgång!

Redo att komma igång? Kontakta oss!