Planera verksamheten ∙ Målsätta ∙ Fördela resurser ∙ Samarbeta
Effektivisera budget & prognos processer ∙ Mäta resultat & nyckeltal
Implementera handlingsplaner ∙ Styra projekt ∙ Reducera risker


Ett flexibelt planeringsverktyg

CLEERIT Smart Planning är ett flexibelt och heltäckande planeringsverktyg utformat för chefer och medarbetare på alla nivåer i organisationen, från ledningsgruppen, strategi, ekonomi, projektkontor och operativa enheter, till stödfunktioner såsom marknadsföring och kommunikation.

Ni får ett ökat beslutsstöd var ni än befinner dig med internetuppkoppling, och ersätter manuella tidsödande planeringsmallar och processer med en modern online applikation som skapar effektivare arbetsflöden i hela organisationen.

CLEERIT ger en tydlig överblick över mål, aktiviteter, budget, resurser, risker, status och resultat. Allt samlat på ett ställe!

Beslutsstöd i realtid

CLEERIT erbjuder ett stort antal sammanlänkade funktioner för planering och uppföljning, tillgängliga i ett och samma gränssnitt, som kan anpassas till era specifika behov. Ni får en bättre överblick, främjar samarbete och spar tid.

Allt samma ställe

Ni väljer själva vilka funktioner ni vill använda.


Målstyrning

Screen-Styrkedja– Strategisk analys, SWOT
– Definiera och fördela mål
– Omvandla till handlingsplaner
– Visualisera styrkedjan
– Följa upp status
– Åtgärda risker


Aktivitetsplanering

Screen-Handlingsplan– Styra aktiviteter & projekt
– Års-, till dagsplanering
– Uppföljningsrapporter, nyckeltal
– Favoritrapportsformat
– Kundanpassade rapportformat


Projektplanering

Screen-Projekt– Kollaborativ projektstyrning
– Uppgifter och milstolpar
– Resursplanering
– Förebygga tidsproblem
– Samarbete och kunskapsutbyte


Budget & Prognos

Screen-Uppfoljning– Budget & prognos processer
– Konfigurerbar kontoplan
– Uträkning av personalkostnader
– Fördelning av OH-kostnader
– Uppföljning av utfall
– Integration mot ERP


Resursplanering

Screen-Tidsplanering– Uppföljning av resursfördelning
– Detaljerad tidsplanering
– Uträkning av kostnader
– Hantering av frånvaro


Riskanalys

Screen-Risker– Riskhantering
– Förebyggande åtgärder
– Bedömning sannolikheter
– Konsekvenser och status
– Riskrapportering


Rapporter & Nyckeltal

Screen-Nyckeltal– Analys av budget & prognoser
– Analys av resursfördelning
– Uppföljning av progress
– Bedömning av måluppfyllelse
– Uppföljning av nyckeltal


Allt på samma ställe – god överblick

Screen-Hem

– Strategi & Mål
– Handlingsplaner & Projekt
– Budget & Prognos
– Resursplanering
– Meddelanden
– Dokument
– Riskanalys
– Rapporter & Nyckeltal


Svarar på centrala frågor för effektivt beslutsstöd

  • Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vad har vi gjort?
  • Är det vi gör i linje med vår strategi, våra mål?
  • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
  • Vilka är handlingsplanernas förväntade/uppnådda resultat? Når vi våra mål?

Smarta och tydliga planeringsprocesser

Med CLEERIT Smart Planning bestämmer ni själva hur enkel eller komplex ni vill att planeringsprocessen ska vara.

Ni kan välja att aktivera alla integrerade funktioner eller tjänster, men ni kan också välja endast de funktioner ni behöver idag. Verktyget är skalbart, ni kan lägga till eller dra ifrån med ett enkelt knapptryck.

CLEERIT hjälper er att få struktur, ordning och reda. Planeringsprocessen blir enkel, klar och tydlig.

Planeringsprocess

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO