Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

Cleerit Smart Planning AB (org. nr 556742-4915) och CLEERIT SAS (904 759 388 R.C.S. Antibes Frankrike) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss, t.ex. i samband med att ett kundavtal skrivs eller genom att personer kontaktar oss, genom ett kontaktformulär, en anmälan på vår webbplats eller använder våra digitala kanaler.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Motsätta dig behandling för marknadsföringsändamål

Du kan när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.