Partners

EY

EY vill hjälpa företag att fungera hållbart och att få hållbarhet att fungera för företag.

Företag ställs ofta inför stora utmaningar på sin hållbarhetsresa, inte bara när det gäller att följa regelverk som CSRD, utan även i det mer långsiktiga förändringsarbetet. EY kan ta din hållbarhetsresa till nästa nivå.

CSRD förändrar i grunden kraven på företagens hållbarhetsarbete. Den icke-finansiella styrningen och rapporteringen lyfts nu till ledningsnivå för att nå samma krav som den finansiella styrningen, med krav på att kunna redovisa strukturerade, transparenta och framåtblickande hållbarhetsprocesser, strategier och handlingsplaner.

För att möta de nya kraven behövs effektiva verktyg och stöd från erfarna hållbarhetsspecialister.

Läs mer om EY Sustainability in Business

Dustin

Cleerit kan avropas på ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar genom Dustin Sverige AB där Cleerit är en registrerad underleverantör.

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux, som hjälper sina företagskunder att ligga i framkant med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

På avropa.se finns riktlinjer och mallar för att enkelt kunna avropa de produkter och tjänster som omfattas av ramavtalet.

Läs mer om Programvarulösningar på avropa.se >

Atea

Cleerit kan avropas på ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar samt Programvaror och tjänster – Licensförsörjning genom Atea Sverige AB där Cleerit är en registrerad underleverantör.

Atea är en marknadsledande IT-infrastrukturleverantör i Norden och Baltikum och den näst största i Europa.

På avropa.se finns riktlinjer och mallar för att enkelt kunna avropa de produkter och tjänster som omfattas av ramavtalet Programvarulösningar

Läs mer om Programvarulösningar på avropa.se >

GDM

Cleerit erbjuder drift i Sverige tillsammans med GDM med en infrastrukturlösning i VMware med virtuella servrar i ett private cloud, inklusive löpande drift, förvaltning, larm, övervakning och backup-tjänster som hanteras av GDM vars leverans och driftmiljöer är certifierade enligt ISO/IEC 27001 och datahall där utrustning för tjänsten står uppfyller minst skyddsnivå 3 enligt MSB ”Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen” (publikationsnummer MSB629).

GDM grundades 1992 och är en av Sveriges äldsta IT-leverantörer med en gedigen erfarenhet. GDM Drift hanterar i dagsläget över 6 000 driftobjekt geografiskt placerade på ett 100-tal orter.

Claranet

Claranet levererar driftlösningar till innovativa mjukvaruleverantörer, med säkra och robusta infrastrukturlösningar i 35 datacenters anpassade till flexibla och snabbrörliga start-ups och deras krävande kunder.

Cleerit arbetar hand i hand med Claranet för att erbjuda säkra och anpassade driftstjänster till sina kunder med drift i datacenter i Frankrike.