Partners

Forever Sustainable Business

Partnerskap för hållbar utveckling

Forever Sustainable och Cleerit arbetar i partnerskap för att hjälpa företag med sin CSRD-implementering.

CSRD förändrar i grunden kraven på företagens hållbarhetsarbete. Den icke-finansiella styrningen och rapporteringen lyfts nu till ledningsnivå för att nå samma krav som den finansiella styrningen, med krav på att kunna redovisa strukturerade, transparenta, digitala och framåtblickande hållbarhetsprocesser, strategier och handlingsplaner.

För att möta de nya kraven behöver företagen och hållbarhetsteamen effektiva verktyg och stöd från erfarna hållbarhetsspecialister.

Tillsammans erbjuder därför Forever Sustainable Business och Cleerit företag och hållbarhetsteam ett komplett, effektivt och innovativt stöd för att möta de nya lagkraven. Där ingår bland annat:

➡ Processledarskap & utbildning
➡ Strategiskt och operativt stöd
➡ Implementeringsstöd av Cleerit ESG
➡ Förbereda och leda workshop
➡ Genomförande av intressentdialog
➡ Dubbel väsentlighet
➡ ESG policy och hållbarhetsstrategier
➡ Mallar och metoder

I SaaS-lösningen Cleerit ESG integreras grundprinciperna i regelverket CSRD med digitalt stöd för väsentlighetsanalyser och riskhantering.

Hållbarhetsmålen kopplas till strategier, resurser, handlingsplaner och resultat. Lösningen ger även stöd för det dagliga hållbarhetsarbetet med statusuppdateringar, nyckeltal och uppföljning i realtid. De slutliga rapporterna genereras digitalt utformade enligt det nya direktivet.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi hjälper er att komma i gång med CSRD och påskynda hållbar utveckling.

Kontakt Forever Sustainable Business

Dustin

Cleerit kan avropas på ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar genom Dustin Sverige AB där Cleerit är en registrerad underleverantör.

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux, som hjälper sina företagskunder att ligga i framkant med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

På avropa.se finns riktlinjer och mallar för att enkelt kunna avropa de produkter och tjänster som omfattas av ramavtalet.

Läs mer om Programvarulösningar på avropa.se >

Atea

Cleerit kan avropas på ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar samt Programvaror och tjänster – Licensförsörjning genom Atea Sverige AB där Cleerit är en registrerad underleverantör.

Atea är en marknadsledande IT-infrastrukturleverantör i Norden och Baltikum och den näst största i Europa.

På avropa.se finns riktlinjer och mallar för att enkelt kunna avropa de produkter och tjänster som omfattas av ramavtalet Programvarulösningar

Läs mer om Programvarulösningar på avropa.se >

GDM

Cleerit erbjuder drift i Sverige tillsammans med GDM med en infrastrukturlösning i VMware med virtuella servrar i ett private cloud, inklusive löpande drift, förvaltning, larm, övervakning och backup-tjänster som hanteras av GDM vars leverans och driftmiljöer är certifierade enligt ISO/IEC 27001 och datahall där utrustning för tjänsten står uppfyller minst skyddsnivå 3 enligt MSB ”Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen” (publikationsnummer MSB629).

GDM grundades 1992 och är en av Sveriges äldsta IT-leverantörer med en gedigen erfarenhet. GDM Drift hanterar i dagsläget över 6 000 driftobjekt geografiskt placerade på ett 100-tal orter.

Claranet

Claranet levererar driftlösningar till innovativa mjukvaruleverantörer, med säkra och robusta infrastrukturlösningar i 35 datacenters anpassade till flexibla och snabbrörliga start-ups och deras krävande kunder.

Cleerit arbetar hand i hand med Claranet för att erbjuda säkra och anpassade driftstjänster till sina kunder.