PARTNERS

IBM BP small

 

CLEERIT är en IBM-partner och erbjuder drifttjänster i IBM’s säkra datacenters. IBM’s globala närvaro och ledande position inom säkra molntjänster är central för vår utveckling och våra ambitioner att växa både lokalt och internationellt.

Dustin Sverige AB

CLEERIT är en registrerad underleverantör hos Dustin Sverige AB, en av Nordens ledande återförsäljare av IT-lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Genom Dustin är det möjligt att avropa CLEERIT inom ramen för SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ramavtal ”Programvaror och programvaror som molntjänst 2014” under programvaruområdet Kontorsstöd. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Läs mer >>

https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/it-varor-och-tillhorande-tjanster/programvaror-och-programvaror-som-molntjanst-2014/

CGI Sverige AB

CLEERIT är en registrerad underleverantör hos CGI Sverige AB. CGI är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen.

Cybercom

CLEERIT är en registrerad underleverantör hos Cybercom, ett innovativt IT-konsultbolag, verksamt i sju länder, med 20 års erfarenhet inom IT och kommunikationsteknik.

Genom Cybercom är det möjligt att avropa CLEERIT inom ramen för Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014” ramavtalsområde Kontorsstöd. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Läs mer >>

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/kontorsstod/

IZZILI

IZZILI erbjuder SaaS-lösningar för digital marknadsföring med online och mobila tjänster riktade till marknads-och försäljningsorganisationer. CLEERIT’s lösningar kan integreras i IZZILI’s tjänsteutbud för maximal kundnytta och synergieffekter. CLEERIT distribuerar IZZILI’s produkter i Norden, UK och USA.

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO