Varmt välkommen önskar vi till vår nya kommunkund, Crespières utanför Paris

23 jul 2021

Crespières har valt Cleerit som sin systemleverantör för planering, styrning och uppföljning av kommunens verksamhet. Crespières är djupt engagerade i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och varje mål som definierats i kommunens verksamhetsplan är kopplat till ett specifikt mål Agenda 2030.

Crespières vision är att vara den bästa kommunen i Frankrike att bo, driva verksamhet och arbeta i. Kommunen tillgodoser invånarnas dagliga behov, både när det gäller tjänster och infrastruktur, samtidigt som man säkerställer en hållbar ekonomisk utveckling och bevarandet av arv och miljö. Kommunens verksamhet syftar till att förbättra invånarnas livsmiljö, försköna staden, utveckla stadsplanering, främja lokal ekonomisk utveckling, främja kulturutbudet, renovera kulturarvet, stärka säkerheten och optimera statliga tjänster på lokal nivå. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang, delaktighet, motståndskraft och högsta kvalitet.

Vi hälsar Crespières varmt välkomna!