Cleerit lanserar ny hemsida och grafisk profil

26 aug 2021 Skriven av Leila Hellgren

I samband med att vi lanserar vår nya hemsida har vi i samarbete med byråerna Brand Fans AB och Great Graphics uppdaterat vår varumärkesplattform och grafiska profil för att bättre återspegla Cleerits identitet. Vi vill att det ska synas att vi är en ambitiös, stark, modern och internationellt verksam aktör. Samtidigt är användarvänlighet och kundnytta oerhört viktiga delar av vår identitet och det ska fortsatt synas. Cleerit satsar stort på att bli Europas bästa leverantör av digital planering, styrning & uppföljning och erbjuder idag marknadens modernaste, mest kompletta och flexibla lösning.

Vi välkomnar vår nya myndighetskund, Statens tjänstepensionsverk

23 aug 2021 Skriven av Leila Hellgren

Statens tjänstepensionsverk, SPV, har liksom de svenska myndigheterna Spelinspektionen och Sida, valt Cleerit – marknadens modernaste och mest flexibla lösning för verksamhetsstyrning – för att förbättra och utveckla sin verksamhet. Cleerit ska hjälpa SPV att säkerställa att planering, styrning och uppföljning av myndighetens verksamhet är effektiv och präglas av en helhetssyn, samt att aktuell information är tillgänglig utan manuellt förarbete för att leda till hög kvalitet och proaktivitet som skapar förutsättningar för analys och säkrare beslut.

Vi hälsar stolta SPV varmt välkomna!

Varmt välkommen önskar vi till vår nya kommunkund, Crespières utanför Paris

23 jul 2021 Skriven av Leila Hellgren

Crespières har valt Cleerit som sin systemleverantör för planering, styrning och uppföljning av kommunens verksamhet. Crespières är djupt engagerade i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och varje mål som definierats i kommunens verksamhetsplan är kopplat till ett specifikt mål Agenda 2030.

Crespières vision är att vara den bästa kommunen i Frankrike att bo, driva verksamhet och arbeta i. Kommunen tillgodoser invånarnas dagliga behov, både när det gäller tjänster och infrastruktur, samtidigt som man säkerställer en hållbar ekonomisk utveckling och bevarandet av arv och miljö. Kommunens verksamhet syftar till att förbättra invånarnas livsmiljö, försköna staden, utveckla stadsplanering, främja lokal ekonomisk utveckling, främja kulturutbudet, renovera kulturarvet, stärka säkerheten och optimera statliga tjänster på lokal nivå. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang, delaktighet, motståndskraft och högsta kvalitet.

Vi hälsar Crespières varmt välkomna!