Prisidé

Spara tid och skapa värde

Kostnaden baseras på antalet användare. Några prisexempel*:

Antal användare Engångskostnad/ användare Månadskostnad/ användare Kostnad motsvarande besparad tid/användare/mån
2015 170 kr500 kr40 min
100 4 560 kr255 kr20 min
500 1 985 kr170 kr15 min

* Exkl. konsultavgifter för införandestöd vid behov

Besparing

Den ekonomiska vinsten i form av tidsbesparing:

3 675 kr per månad och användare

Du kan få tillbaka den initiala investeringen efter endast 2 veckor beroende på hur många användare din organisation har. **

Direkt ekonomisk vinst

Att implementera en digital lösning för planering, styrning och uppföljning handlar om det värde din organisation kan generera från digitaliseringsprocesser och förbättringar. Rätt verktyg sparar tid, effektiviserar processer, ger relevant och tillförlitligt beslutsstöd samt möjliggör bättre arbete.

Med Cleerit kan du

  • Skaffa överblick, klarhet och kontroll för att kunna prioritera och ta rätt beslut
  • Styra resurserna dit de gör mest nytta och justera snabbt och enkelt vid behov
  • Se till att alla jobbar mot samma mål och vet vad de ska göra, när och varför
  • Ta vara på kunskap och erfarenheter, samarbeta, öka lärandet och förbättra
  • Göra arbetet synligt och tydliggöra brådskande frågor för ökad medarbetarproduktivitet
  • Reducera tid för resultatöversyn, projektöverskridanden & risker, öka prognosernas tillförlitlighet

Den direkta ekonomiska vinsten i form av tidsbesparing är stor, men den ekonomiska vinsten i form av produktivitetsförbättringar, ökad måluppfyllelse, minskade kostnader, kortare tid till marknad, färre projektöverskridanden, lägre ineffektivitet och reduerade risker, är ännu större.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss för att boka en demo som visar hur Cleerit kan skapa värde för dig och din organisation.


Läs vidare

Läs vidare om hur du genom att göra rätt saker på rätt sätt gör verklighet av strategierna.

** 3 675 kr per månad/ användare: Tidsbesparing(-50% tid för resultatöversyn) x lönekostnad per mån (52500kr) → 100 tim/år = 1 d/m, 1 m = 21,5 d, 52500kr x 1,5 inkl. lönepåslag, 1750 arbetstim/år, exkl. ökad strategiimplementering, kunskapsutbyte, agil resurstilldelning, överblick och fokus.

Användningsområden

Läs mer om hur du kan använda Cleerit