Vi hjälper er att skapa tydliga, flexibla och anpassade planerings- och uppföljningsprocesser

Att implementera ett planeringsverktyg är ett viktigt steg mot effektivare arbetsprocesser. Ett verktyg hjälper organisationen med struktur, ordning och reda. Det gör det lättare att prioritera och fokusera på de frågor som är viktigast och därigenom få en effektivare ledning av verksamheten.

Men för att få maximal nytta av ett planeringsverktyg är det viktigt att alla i organisationen strävar mot samma mål, och för att kunna nå dit måste alla veta vart ni är på väg och vad som krävs för att nå de mål ni definierat. Målen bör vara vägledande och kunna omstättas i konkreta mätbara handlingsplaner. Eller som Karin Boye skrev:

”Nog finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är mödan värd”.

Det finns inte en metod som magiskt löser alla problem, men med genomtänkta planeringsprocesser kan ett verktyg innebära en betydande utveckling och ge ett omfattande arbetsstöd. Ni spar tid och ökar era resultat.

Vi på CLEERIT är duktiga på att skapa tydliga planerings- och uppföljningsprocesser som är anpassade till just er verksamhet. Vi hjälper er att få ordning på styrning genom att kartlägga era arbetsprocesser och behov, och upprätta en tydlig och flexibel planerings- och uppföljningsprocess som är lätt att implementera.

Det handlar också om människor

Naturligtvis handlar det mycket om styrning och struktur, men för att få det hela att fungera handlar det också mycket om människor.

  • Att arbeta tillsammans och få en förståelse för verksamhetens mål och krav.
  • Att svara på frågan, är vi på väg åt samma håll?
  • Att fatta relevanta beslut om vilka och åtgärder som bör genomföras för att verksamheten ska nå sina mål.
  • Att se över och kartlägga behov av rapportering och uppföljning.
  • Att ta fram förslag på förbättrade modeller för styrning.
  • Att förbättra planerings- och budgetprocesser.
  • Att uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte.

Vi hjälper er gärna med dessa frågor. Ni bestämmer om vi är med under delar av processen eller om vi följer med hela vägen. Med eller utan planeringsverktyg. Välkommen att kontakta oss!