Effektiv marknadsplanering som stödjer affärsmålen, stärker varumärket, förkortar time-to-market och ökar resultaten

En effektiv hantering av marknadsresurser integrerar hela planeringscykeln, från den övergripande marknadsplanen, kampanjutveckling och genomförande, till uppföljning av ledtider, kostnader och resultat.

CLEERIT Smart Marketing Planning effektiviserar marknadsplaneringsprocessen genom att erbjuda ett användarvänligt, kundanpassat och flexibelt stöd för planering, samordning och uppföljning av marknadsaktiviteter & kampanjer, både centralt och lokalt ute i organisationen.

CLEERIT skapar ordning och reda, ger god överblick under hela planerings- och uppföljningscykeln och effektiviserar marknadsföringsprocessen både centralt och lokalt.

CLEERIT ersätter manuella tidsödande marknadsplaneringsmallar och processer med en modern online applikation som skapar effektivare arbetssflöden i hela marknadsorganisationen.

Hantera kampanjer, marknadsföringsmaterial och logistik

Med CLEERIT kan den centrala marknadsavdelningen också hantera kampanjplanering, marknadsföringsmaterial och beställningsprocesser, i samarbete med den lokala marknadsorganisationen.

Marknadsmaterial och aktiviteter presenteras enkelt online för lokala marknadsförare, som kan bjudas in att delta och ange sina behov av marknadsföringsmaterial (kataloger, kuponger, flyers …). Marknadsdata kan i realtid levereras till lokala marknadsförare vilket ger ett ökat stöd för planering och beslut, samt förbättrad service till hela organisationen. Beställningsprocesser centraliseras online och lagerhållningen effektiviseras. Ledtider, manuellt arbete och onödiga kostnader kan reduceras.

Lokala marknadsförare kan lättare följa marknadsavdelningens rekommendationer och varumärkets riktlinjer när kampanjer och material snabbt går att hitta, beställa och lokalt anpassa från centralt framtagna mallar. Det leder till ökad kontroll och kvalitet, samt reducerade kostnader.


CLEERIT Smart Marketing Planning ger stöd för att:

 • styra och samordna marknadsplaner, aktiviteter och kampanjer,

 • planera budget och följa upp utgifter,

 • styra marknadsprojekt och go-to-market,

 • hantera kampanjer och kampanjmaterial,

 • mäta resultat och avkastning,

 • analysera och förebygga risker,

 • förbättra samarbete och kunskapsutbyte,

 • förenkla rapportering och minska överflöd av onödig data.


Ett smart och flexibelt planeringsverktyg

CLEERIT Smart Marketing Planning hjälper er att planera marknadsaktiviteter och kampanjer, mäta resultat & nyckeltal, följa upp mål, fördela resurser, implementera marknadsplaner, styra projekt, göra en aktivitetsbaserad budget, säkra prognoserna, reducera riskerna, uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte.

Ni får en bättre överblick, ökat beslutsstöd och spar tid.

CLEERIT erbjuder ett stort antal sammanlänkade funktioner och tjänster, tillgängliga i ett och samma gränssnitt, som kan anpassas till varje kunds enskilda behov. När allt finns allt på ett och samma ställe blir det lättare, ni skapar ni ordning och reda, säkrar måluppfyllelsen och förbättrar resultaten.

Allt samma ställe

Arbetsmiljön är webbaserad, applikationen är tillgänglig var du än befinner dig med internetuppkoppling.

CLEERIT stödjer omvandlingen av strategi till konkreta marknadsplaner och erbjuder en tydlig överblick över mål, aktiviteter, projekt, budget, prognos, risker & resultat.

Ni väljer själva vilka funktioner ni behöver och vill använda.


Marknadsstrategi

Screen-Styrkedja– Strategisk analys, SWOT
– Definiera och bryta ner mål
– Omvandla mål till konkreta marknadsplaner & projekt
– Visualisera den röda tråden i styrkedjan
– Följa upp målstatus och aktivitetsstatus
– Åtgärda risker

 


Marknadsplanering

Screen-Handlingsplan– Planera och styr marknadsaktiviteter och kampanjer
– Års-, kvartals-, månads-, vecko- och dagsplanering
– Uppföljningsrapporter, status, nyckeltal
– Obegränsat antal favoritrapportsformat
– Kundanpassade rapportformat

 

 


Projekt- och kampanjplanering

Screen-Projekt– Kollaborativ projekt- och kampanjstyrning
– Uppgifter och milstolpar
– Resursplanering
– Beställning av kampanjmaterial
– Förebygga tidsproblem
– Samarbete och kunskapsutbyte

 


Budget & Prognos

Screen-Uppfoljning– Uppföljning av budget, prognos och utfall
– Konfigurerbar kontoplan
– Automatisk uträkning av personalkostnader
– Automatisk fördelning av OH-kostnader
– Uppföljning av fakturor och beställningar
– Integration mot ERP-system

 


Resursplanering

Screen-Tidsplanering– Uppföljning av resursfördelning
– Planera och fördela medarbetarresurser
– Detaljerad tidsplanering
– Automatisk uträkning av kostnader
– Hantering av frånvaro

 

 


Riskanalys

Screen-Risker– Riskhantering
– Planering av förebyggande åtgärder
– Bedömma sannolikheter för oönskade händelser
– Bedömma konsekvenser och status
– Riskrapportering

 

 


Rapporter & Nyckeltal

Screen-Nyckeltal– Konsolidering och analys av budget & prognoser
– Analys av resursfördelning
– Uppföljning av progress och leveransdatum
– Bedömning av måluppfyllelse och resultat
– Uppföljning av nyckeltal

 

 


Allt på samma ställe – god överblick

Screen-Hem

– Strategi & Mål
– Handlingsplaner & Projekt
– Budget & Prognos
– Resursplanering
– Meddelanden
– Dokument
– Riskanalys
– Rapporter & Nyckeltal


Svarar på centrala frågor för effektivt beslutsstöd

 • Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vad har vi gjort?
 • Är det vi gör i linje med vår strategi, våra mål?
 • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
 • Vilka är marknadsplanernas förväntade/uppnådda resultat? Når vi våra mål?

Smarta och tydliga planeringsprocesser

Med CLEERIT Smart Planning bestämmer ni själva hur enkel eller komplex ni vill att planeringsprocessen ska vara.

Ni kan välja att aktivera alla integrerade funktioner eller tjänster, men ni kan också välja endast de funktioner ni behöver idag. Verktyget är skalbart, ni kan lägga till eller dra ifrån med ett enkelt knapptryck.

CLEERIT hjälper er att få struktur, ordning och reda. Planeringsprocessen blir enkel, klar och tydlig.

Planeringsprocess

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO