Effektiv kommunikationsplanering som stödjer affärsmålen och stärker den interna & externa kommunikationen

En effektiv hantering av kommunikationsresurser integrerar hela planeringscykeln, från den övergripande kommunikationsplanen och genomförande, till uppföljning av ledtider, kostnader och resultat.

Men kommunikatörer bör inte bara kunna redogöra för sitt bidrag till affärsmålen och mäta resultat, de förväntas också säkerställa att hela organisationen som direkt eller indirekt genererar varumärkesupplevelsen, levererar ett relevant och samstämmigt varumärkeslöfte som överensstämmer med den centrala strategin och intressenternas förväntningar.

CLEERIT Smart Communication Planning stödjer kommunikatörer i dessa utmaningar genom att erbjuda ett användarvänligt, kundanpassat och flexibelt stöd för planering, samordning och uppföljning av kommunikationsaktiviteter och projekt, både centralt och lokalt ute i organisationen.

CLEERIT skapar ordning och reda, ger god överblick under hela planerings- och uppföljningscykeln och effektiviserar kommunikationsprocessen både centralt och lokalt.

CLEERIT Smart Communication Planning är ett flexibelt planeringsstöd som ersätter manuella tidsödande kommunikationsplaneringsmallar och processer med en modern applikation som skapar effektivare arbetssflöden i hela kommunikationsorganisationen.

Styr kommunikationsprojekt, evenemang, mässor, PR, kampanjer, kanaler, CSR och medierelationer

Den ökade påverkan av sociala media och en aldrig vilande 24-timmars nyhetscykel, gör vår tid till en av de mest spännande och utmanande för en kommunikatör. Aldrig har behovet av att effektivt kunna hantera så många kanaler för nå intressenter och målgrupper i en multikulturell omvärld varit så stort.

För att skapa ett starkt varumärket i denna snabbrörlig omvärld och stödja verksamhetens strategi, behöver kommunikatörer säkerställa en gemensam vision av verksamhetens mål på alla nivåer i organisationen.

Med CLEERIT kan den centrala kommunikationsavdelningen hantera planering och samordning i nära samarbete med den lokala kommunikationsorganisationen.

Med CLEERIT presenteras kommunikationsplaner och aktiviteter enkelt online för lokala kommunikatörer, som kan bjudas in att delta samtidigt som de informerar om och delar lokala initiativ. Best Practices kan i realtid delas av centrala och lokala kommunikatörer vilket ger ett ökat stöd för planering och beslut, samt effektiviserade kommunikationsprocesser i hela organisationen.

Lokala kommunikatörer kan också lättare följa kommunikationssavdelningens rekommendationer och varumärkets riktlinjer när kampanjer och material snabbt går att hitta, beställa och lokalt anpassa från centralt framtagna riktlinjer. Det leder till ökad kontroll och kvalitet, samt reducerade kostnader.


CLEERIT Smart Communication Planning ger stöd för att:

 • styra och samordna kommunikationsplaner, aktiviteter och kampanjer,

 • planera budget och följa upp utgifter,

 • hantera kommunikationsprojekt, innehållsproduktion, evenemang och kampanjer,

 • leverera ett högkvalitativt kommunikationsstöd till hela organisationen,

 • mäta resultat och avkastning,

 • fördela resurser utifrån strategiska mål och prioriteter,

 • främja samarbete och kunskapsutbyte,

 • förenkla rapportering och ge ökat beslutsstöd.


Ett smart och flexibelt planeringsverktyg

CLEERIT Smart Communication Planning hjälper er att planera kommunikationsaktiviteter och kampanjer, mäta resultat & nyckeltal, följa upp mål, fördela resurser, implementera kommunikationsplaner, styra projekt, göra en aktivitetsbaserad budget, säkra prognoserna, reducera riskerna, uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte.

Ni får en bättre överblick, ökat beslutsstöd och spar tid.

CLEERIT erbjuder ett stort antal sammanlänkade funktioner och tjänster, tillgängliga i ett och samma gränssnitt, som kan anpassas till varje kunds enskilda behov. När allt finns allt på ett och samma ställe blir det lättare, ni skapar ni ordning och reda, säkrar måluppfyllelsen och förbättrar resultaten.

Allt samma ställe

Arbetsmiljön är webbaserad, applikationen är tillgänglig var du än befinner dig med internetuppkoppling.

CLEERIT stödjer omvandlingen av strategi till konkreta kommunikationsplaner och erbjuder en tydlig överblick över mål, aktiviteter, projekt, budget, risker och resultat.

Ni väljer själva vilka funktioner ni vill använda.


Kommunikationsstrategi

Screen-Styrkedja– Strategisk analys, SWOT
– Definiera och bryta ner mål
– Omvandla mål till konkreta kommunikationsplaner
– Visualisera den röda tråden i styrkedjan
– Följa upp målstatus och aktivitetsstatus
– Åtgärda risker

 


Kommunikationsplanering

Screen-Handlingsplan– Planera och styr kommunikationsplaner
– Års-, kvartals-, månads-, vecko- och dagsplanering
– Uppföljningsrapporter, status, nyckeltal
– Obegränsat antal favoritrapportsformat
– Kundanpassade rapportformat

 

 


Projektstyrning

Screen-Projekt– Kollaborativ projektstyrning
– Uppgifter och milstolpar
– Resursplanering
– Förebygga tidsproblem
– Samarbete och kunskapsutbyte

 

 


Budget & Prognos

Screen-Uppfoljning– Uppföljning av budget, prognos och utfall
– Konfigurerbar kontoplan
– Automatisk uträkning av personalkostnader
– Automatisk fördelning av OH-kostnader
– Uppföljning av fakturor och beställningar
– Integration mot ERP-system

 


Resursplanering

Screen-Tidsplanering– Uppföljning av resursfördelning
– Planera och fördela medarbetarresurser
– Detaljerad tidsplanering
– Automatisk uträkning av kostnader
– Hantering av frånvaro

 

 


Riskanalys

Screen-Risker– Riskhantering
– Planering av förebyggande åtgärder
– Bedömma sannolikheter för oönskade händelser
– Bedömma konsekvenser och status
– Riskrapportering

 

 


Rapporter & Nyckeltal

Screen-Nyckeltal– Konsolidering och analys av budget & prognoser
– Analys av resursfördelning
– Uppföljning av progress och leveransdatum
– Bedömning av måluppfyllelse och resultat
– Uppföljning av nyckeltal

 

 


Allt på samma ställe – god överblick

Screen-Hem

– Strategi & Mål
– Handlingsplaner & Projekt
– Budget & Prognos
– Resursplanering
– Meddelanden
– Dokument
– Riskanalys
– Rapporter & Nyckeltal


Svarar på centrala frågor för effektivt beslutsstöd

 • Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vad har vi gjort?
 • Är det vi gör i linje med vår strategi, våra mål?
 • Hur fördelar vi resurser (pengar/tid/kompetens)?
 • Vilka är kommunikationsplanernas förväntade/uppnådda resultat? Når vi våra mål?

Smarta och tydliga planeringsprocesser

Med CLEERIT Smart Planning bestämmer ni själva hur enkel eller komplex ni vill att planeringsprocessen ska vara.

Ni kan välja att aktivera alla integrerade funktioner eller tjänster, men ni kan också välja endast de funktioner ni behöver idag. Verktyget är skalbart, ni kan lägga till eller dra ifrån med ett enkelt knapptryck.

CLEERIT hjälper er att få struktur, ordning och reda. Planeringsprocessen blir enkel, klar och tydlig.

Planeringsprocess

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO