Systemstöd för smart heltäckande planering och uppföljning

CLEERIT leverar smarta lösningar och processer för planering & uppföljning som stödjer verksamhetens strategi, säkrar måluppfyllelsen och ökar de operativa resultaten.

CLEERIT drivs av strävan att stärka chefer och medarbetare med ett smart, lättanvänt och flexibelt systemstöd för operativ planering och uppföljning, som gör det enkelt att omvandla strategi till konkreta resurssatta handlingsplaner, mäta resultat och skapa effektiva arbetsflöden i hela organisationen.

CLEERIT bygger på övertygelsen om att resultatstyrning  handlar om att omvandla verksamhetens strategi i konkret handling, dvs till operativa aktiviteter. I vår vision är detta allas ansvar eftersom varje chef och medarbetare bidrar till att förverkliga verksamhetens strategi.

Vi ställer därför handlingsplaner och aktiviteter i centrum för resultatstyrningen och säkerställer att aktiviteter är kopplade till de strategiska, finansiella och operativa målen, vilket leder till tillförlitligare prognoser och ökad måluppfyllelse.

CLEERIT tar planering och budgetarbete bortom scorecards och dashboards. Målet är att stödja organisationen att implementera verksamhetens strategi, inom ramen för de tilldelade resurserna, samt bidra med ökat operativt planerings- och beslutstöd i realtid.

« Vi har inga verktyg … Vi har för många verktyg… ? »

När vi träffar organisationer och dess chefer börjar de ofta med att förklara att de inte har några verktyg och att det är därför de kontaktar oss. Tio minuter senare ändrar de sin version och förklarar att de egentligen har för många verktyg och system, men att dessa inte är anpassade till deras verksamhet eller specifika funktion, och att de inte är sammankopplade.

Det är för komplicerat, de känner sig inte tillräckligt oberoende, de har inte tillgång till relevant nyckelinformation och föredrar att skapa sina egna ”verktyg” (läs excelfiler, powerpoint, outlook …). Ju mindre de behöver involvera sin IT-avdelning desto gladare är de.

Dessa hemmagjorda verktyg har självklart ett existensberättigande i att de är flexibla och utformade att passa varje individ och behov.

Men det blir svårt att dela med sig när alla arbetar med sina egna mallar och versioner, vilket också gör det svårt, om inte omöjligt, att få en snabb överblick i realtid av aktiviteter, resursfördelning, planerig, nyckeltal, risker och resultat. Alltför mycket tid och kunskap slösas bort och det blir svårt att samarbeta.

Och IT kan vara ett stort stöd när det gäller att välja ett säkert och skalbart planeringsverktyg som löser både dagens och morgondagens problem.

IT behöver inte vara krångligt. Att välja ett kundanpassat, integrerat och säkert planeringsstöd spar tid, säkrar måluppfyllelse och bidrar med ökat beslutsstöd.

Ni kommer igång på nolltid. Låt oss visa er hur!

Vill du veta mer?

Med en demo kan du lära dig mer om hur CLEERIT applikationen kan skapa värde för just din organisation. Välkommen!

DEMO